Zuiveringsproces voor het verkrijgen van drinkwater

Drinkwaterbedrijven moeten heel wat inspanningen verrichten om water dat uit de grond en de rivier komt uiteindelijk lekker kraantjeswater wordt. Het zuiveringsproces kan op verschillende manieren gebeuren.

Manieren

  • Van grondwater tot kraanwater
  • Van oppervlaktewater tot kraanwater
  • Van duinwater tot kraanwater

Zuiveringsproces van grondwater tot kraanwater

De zuivering van grondwater verloopt eenvoudiger dan de zuivering van oppervlaktewater, water dat uit de rivier komt. De rede? De zandlagen in de bodem van de grond zorgen voor een natuurlijke zuivering. Grondwater is algemeen properder dan rivierwater alvorens ze gezuiverd wordt.

Hoe verloopt het zuiveringsproces ?

Eerst gaat een pomp diep in de grond het grondwater halen. Nadien wordt er zuurstof over het grondrondwater heen geblazen. Vanaf dat er zuurstof in het water zit zal in een volgende stap het grondwater gefilterd worden met zand door middel van een voorfilter. Er komt extra beluchting doordat watervalletjes eventuele kalk verwijderen. Na deze stap kan het water nogmaals gefilterd worden alvorens deze getransporteerd wordt.

Zuiveringsproces van oppervlakte water tot kraanwater

Oppervlaktewater is water dat zichtbaar is. Voorbeelden van Oppervlakte wateren is bijvoorbeeld water uit de rivier of een kanaal. Algemeen is oppervlakte water minder proper dan grondwater aangezien het grondwater zandlagen bevat die het water voor een deel al zuiveren.

Hoe verloopt het zuiveringsproces?

 Het zuiveren van oppervlaktewater loopt enkele fases door. Bij de eerste fase wordt het water naar spaarbekkens gebracht door middel van een pomp. Hierdoor worden grote objecten in het water meteen achter gelaten in de rivier of het kanaal door de hulp van grote filters. Na deze eerste fase blijft het water vijf maand in de spaarbekkens die een gezonde voorzuivering. Eens deze vijf maanden voorbij zijn gaat het water van de spaarbekkens naar een zuiveringslocatie waarbij microzevens kleine deeltjes tegenhouden.

In de tweede fase wordt er ijzer aan het water toegevoegd. Deze magneetdeeltjes trekken als het ware de vuiligheid aan. Nadien halen vlokkenfilters en snelfilters de ijzervlokken met het vuil uit het water.  In de derde fase gaan een actieve koolfilters en een desinfecteerproduct met Uv-licht het water volledig reinigen zodat deze klaar is voor transport naar huizen, scholen,… .

Zuiveringsproces van duinwater tot kraanwater

Duin water kan vergeleken worden met oppervlaktewater. Deze wordt na het schoonmaken in de duinen ondergebracht. Dit proces heet infiltratie waarbij het duinzand een filter is en een primordiale functie heeft in het zuiveringsproces.

Hoe verloopt het proces in detail?

Eerst zal een pomp water uit de duinen halen. Zoals onderstaande afbeelding aanwijst zullen nadien kolen de schadelijke stoffen uit het water halen en de smaak verbeteren. Dan wordt er zuurstof aan het water toegevoegd doordat het water langs watervalletjes naar stroomt. Als laatste stap zullen zandfilters eventueel kalk verwijderen. Eens dit proces klaar is kan het water opgeslagen worden en getransporteerd worden.

 

 

Bedrijfsaanzicht

Contacteer ons voor een gratis offerte of meer informatie